Vés al contingut
Estatuts i Patronat

Estatuts i Patronat

Estatuts

L’entitat desenvolupa els seus programes i serveis preferentment en les comarques de Barcelona; cercant l’arrelament territorial, mitjançant la participació i col·laboració activa en l'àmbit interinstitucional amb els diferents agents d’àmbit local i comarcal.

En aquest enllaç pots consultar els estatuts fundacionals de l'entitat.

Membres del Patronat

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat.

Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatuts fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència.

  •   Domènec Domènech Roig, president
  •   Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r
  •   Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  •   Pere Molins García, secretari
  •   Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i els Estatuts.

Les reunions de l'òrgan de govern són semestrals.